Archiwum kategorii: Inne

Wigilia w Wąbrzeskim Centrum

Dnia 19 grudnia 2019 r. w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne. Przy wspólnym stole zasiedli zaproszeni gości, przyjaciele, pracownicy Wąbrzeskiego Centrum oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Miło było nam gościć Pana Krzysztofa Maćkiewicza – Starostę Powiatu Wąbrzeskiego, Pana Karola Sarneckiego Wicestarostę, Panią Katarzynę Derkowską z PCPR w Wąbrzeźnie, Panią Aleksandrę Basikowską – Przewodniczącą Rady Miasta Wąbrzeźna, Panią Annę Wróblewską – Dyrektor MOPS w Wąbrzeźnie, Panią Aldonę Klimczak – Dyrektor DPS w Wąbrzeżnie, Panią Małgorzatę Zaleśną – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Panią Małgorzatę Burchardt – Topolewską – Dyrektor Przedszkola Terapeutycznego ,,Jedno Słońce”, Pana Andrzeja Burzyńskiego – Prezesa Stowarzyszenia ,,Nadzieja”, a także naszych przyjaciół , członków Stowarzyszenia ,,Serce dla Serca”- Panie : Danutę Arentewicz, Danutę Góralską, Dorotę Fiałkowską i Pana Zbigniewa Proroka. W miłej, świątecznej atmosferze goście wysłuchali i obejrzeli krótki program artystyczny w wykonaniu dzieci uczęszczających do świetlicy. Kiedy, w blasku świec, wsłuchując się w najpiękniejsze polskie kolędy, życzyliśmy sobie:,,Wesołych Świąt” do dzieci przyszedł wyczekiwany gość – św. Mikołaj z ogromnym worem prezentów. Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za odwiedziny, złożone życzenia i podarunki ⛄❤?

Dyżury Psychologa

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „NADZIEJA” informujemy, że w ramach zadania publicznego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poradnia Rodzina – Specjalistyczna Pomoc dla rodzin Województwa Kujawsko – Pomorskiego, uruchamia pomoc psychologa.
Dyżury psychologa, Pani Magdaleny Frost odbędzie się w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno w dniach:
05.10.2018 r.
19.10.2018 r.
16.11.2018 r.
30.11.2018 r.
14.12.2018 r.
Rejestracja pod numerem telefonu: (56) 687 – 15 – 35
POMOC JEST BEZPŁATNA!
Serdecznie zapraszamy 🙂 🙂

Wąbrzeskie Centrum informuje !

Wąbrzeskie Centrum realizuje zadania własne Miasta Wąbrzeźno między innymi przeciwdziałanie narkomanii.

W związku z tym informujemy, iż dnia 21 sierpnia 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dzięki której dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami!

Dopalacze mogą wywołać:

 • stany lękowe,
 • utratę przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • zatrzymanie oddechu,
 • wyczerpanie,
 • zaburzenie rytmu serca,
 • nudności,
 • niepokój,
 • napady paniki,
 • niekontrolowane wybuchy agresji,
 • uzależnienie (nawet po 1-2 użyciach!)
 • w niektórych przypadkach – nawet śmierć !!

Od momentu wejścia w życie ustawy za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy będzie groziła kara nawet do 3 lat więzienia, a za handel nawet do 12 lat.

Nowa ustawa przewiduje zmianę definicji dopalaczy – substancja psychoaktywna zostanie „oderwana” od środka zastępczego. Substancja psychoaktywna ma wzór chemiczny, co pozwala przewidzieć jej działanie i to właśnie ona trafi do wykazu nowych substancji, których posiadanie będzie karane na równi z posiadaniem narkotyków. Ustawa przyspieszy proces wpisywania nowych substancji na listę związków zakazanych.

W ustawie znajduje się również zapis nakładający obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Do końca marca każdego roku Główny Inspektor Sanitarny będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej Polski, a placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie dopalaczy będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów i zatruć spowodowanych przez dopalacze. Według danych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia liczba zatruć dopalaczami wynosi ok. 300 miesięcznie.

Dzięki ustawie walka z dopalaczami będzie skuteczniejsza. Trzeba pamiętać, że dopalacze są o wiele groźniejsze niż narkotyki, ponieważ nie znamy skutków ich działania na młode organizmy.

Nowe przepisy mają zapewnić takie samo wsparcie osobom uzależnionym od dopalaczy, jak osobom uzależnionym od narkotyków – będą mogły liczyć na leczenie, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne.

Wychodząc naprzeciw problemom uzależnień Wąbrzeskie Centrum włączyło się w ogólnopolską Kampanię „Dopalacze – powiedz STOP”. W ramach niej organizowane będą zajęcia edukacyjne o tematyce profilaktycznej w placówkach szkolnych jak i w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum. Już dziś zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do współpracy.

W siedzibie Wąbrzeskiego Centrum można również skorzystać z bezpłatnych porad terapeuty ds. uzależnień oraz specjalisty terapii uzależnień.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (56) 687-15-35 lub osobiście w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum ul. 1-go Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno.

dopalacze zdj

Ruszyły zapisy ! :)

Wąbrzeskie Centrum przyjmuje zapisy dzieci do Świetlicy Socjoterapeutycznej na rok szkolny 2018/2019.  
Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia tematyczne z wykwalifikowaną kadrą: socjoterapeutyczne, profilaktyczne, kulinarne, plastyczne, relaksacyjne, ogólnorozwojowe, sportowe, zabawy ruchowe, pomoc w nauce oraz wycieczki. 
Osoby zainteresowane zapisem dzieci proszone są o kontakt pod numerem telefonu (56) 687-15-35 bądź osobiście w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum ul. 1-go Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno.
Serdecznie Zapraszamy   

rekrutacja

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

W dniu 04.06.2018 w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej przy współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” i Instytutu Terapeutycznego odbyło się szkolenie dotyczące tematyki FASD.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia neurologiczne
 • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
 • zaburzenia zachowania
 • niedorozwój umysłowy
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów)

W szkoleniu brało udział 25 osób – przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, Zespołu Szkół we Wroniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół w Myśliwcu i Wąbrzeskiego Centrum.

34366617_1553785478077699_6811052991622152192_n 34367781_1553785504744363_906313145419563008_n 34439647_1553785528077694_6983416106589356032_n 34457582_1553785564744357_1782107503069233152_n 34502283_1553785598077687_2495114048920616960_n

Zajęcia Profilaktyczne

Dziś w siedzibie WCPTiIS odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące alkoholu i narkotyków. Tym razem odwiedziły nas klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie. Młodzież bardzo chętnie brała udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Wąbrzeskiego Centrum 🙂 😀 😉

DSCN4660 DSCN4662 DSCN4668 DSCN4664 DSCN4684 DSCN4685 DSCN4689 DSCN4691 DSCN4695 DSCN4699 DSCN4700

Stowarzyszenie „Serce dla serca”

Stowarzyszenie „Serce dla serca” działa przy Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej. Celem stowarzyszenia są działania na rzecz rodzin i osób potrzebujących; rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych skutkami: uzależnień, przemocy domowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fred Goes Net

W dniach 04.-05.12.2017 z inicjatywy Wąbrzeskiego Centrum został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Program „Fred goes net”.
Program „Fred goes net” to projekt wczesnej interwencji wobec notowanych po raz pierwszy osób zażywających substancje psychoaktywne, który jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestnicy programu to osoby, które po raz pierwszy doświadczyły kontaktu z w/w substancjami. Są to osoby w wieku 13 – 21 lat eksperymentujące lub zażywające narkotyki w sposób szkodliwy (jeszcze nieuzależnione). Osoby zakwalifikowane do programu wzięły udział w zajęciach grupowych. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat zażywania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z zużywaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego. Program „Fred goes net” został sfinansowany w całości przez Wąbrzeskie Centrum.

DSCN4325 DSCN4327

Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest w dniu 10 października każdego roku. Ustanowiony został w 1992 r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.

Główne cele Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego to rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia psychicznego.

Czym jest zdrowie psychiczne?

Zdrowie psychiczne oznacza brak objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Bywa także określane jako harmonia w obrębie struktury osobowości, harmonia ze środowiskiem społecznym, dobre samopoczucie, zdolność do pracy, miłości i działalności twórczej.

Co możesz zrobić dla swojego zdrowia psychicznego?

 1. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi.
 2. Ruszaj się.
 3. Śmiej się.
 4. Przyjaźnij się.
 5. Odpoczywaj.
 6. Śpij dobrze.
 7. Korzystaj z kultury.
 8. Pomagaj.
 9. Ciesz się każdym dniem.
 10. Żyj w otoczeniu natury.
 11. Wyrażaj siebie twórczo.
 12. Rozpieszczaj się.
 13. Dziel się uczuciami.
 14. Żyj w rodzinie.
 15. Rozmawiaj z przyjaciółmi o problemach.

zdrowie psychiczne artykuł

Zajęcia profilaktyczne

Po raz kolejny Wąbrzeskie Centrum podjęło współpracę z Wąbrzeskimi Szkołami Nauki Jazdy. W związku z tym w Szkole jazdy „Collage” przeprowadziliśmy zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania spożywania alkoholu przez kierowców, w których wzięli udział kandydaci na przyszłych kierowców.

College kierowcy