Fred Goes Net

W dniach 04.-05.12.2017 z inicjatywy Wąbrzeskiego Centrum został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Program „Fred goes net”.
Program „Fred goes net” to projekt wczesnej interwencji wobec notowanych po raz pierwszy osób zażywających substancje psychoaktywne, który jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestnicy programu to osoby, które po raz pierwszy doświadczyły kontaktu z w/w substancjami. Są to osoby w wieku 13 – 21 lat eksperymentujące lub zażywające narkotyki w sposób szkodliwy (jeszcze nieuzależnione). Osoby zakwalifikowane do programu wzięły udział w zajęciach grupowych. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat zażywania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z zużywaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego. Program „Fred goes net” został sfinansowany w całości przez Wąbrzeskie Centrum.

DSCN4325 DSCN4327