Archiwum kategorii: Ważne telefony

Ważne telefony

Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

800 154 030

czynne codziennie w godzinach 17:00 – 21:00

Pomarańczowa Linia

Wsparcie dla osób nadużywających alkoholu, oraz ich rodzin.  

801 14 00 68

Od poniedziałku do piątku godz.  14.00-20.00

Poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym

116 123

połączenie bezpłatne