Archiwum kategorii: O nas

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wąbrzeźno. Przedmiotem  działania Centrum jest realizacja zadań własnych miasta Wąbrzeźno w zakresie  zadań   pomocy społecznej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności alkoholizmowi,   narkomanii, przemocy  w rodzinie, jak również w zakresie integracji społecznej,  rozwoju dyspozycji indywidualnych  i społecznych oraz ochrony zdrowia psychicznego.

Oferta

Oferta Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki  Terapii i Integracji Społecznej

WCPTiIS jest jednostką organizacyjną a przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony zdrowia psychicznego.

Czytaj dalej Oferta

Statut

STATUT

WĄBRZESKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI, TERAPII I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Rozdział I  Postanowienia ogólne

§ 1

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wąbrzeźno nie posiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie uchwały Nr XLI/305/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2006 r.

Czytaj dalej Statut