Archiwum kategorii: Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna ogólna -RODO

Klauzula informacyjna

 Ogólna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznejul 1-go Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno.
  2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – p. Tomaszem Sulińskim, za pomocą adresu iod@wabrzeskiecentrum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  5. Masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, jeśli zachodzi taka konieczność. Masz również prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
  7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
    w formie profilowania.