Stowarzyszenie „Serce dla serca”

Stowarzyszenie „Serce dla serca” działa przy Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej. Celem stowarzyszenia są działania na rzecz rodzin i osób potrzebujących; rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych skutkami: uzależnień, przemocy domowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.