Archiwum kategorii: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący

Robert Żychowski – Podinspektor ds. uzależnień w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Marek Komorowski – Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie

Jolanta Kaczmarczyk – pedagog Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Dorota Gumuła – Dyrektor Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

Anna Wróblewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Hanna Hajnos – przedstawiciel Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie

Zadania Komisji:

– przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe i motywowanie do podjęcia leczenia,

– czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

– opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Wąbrzeźno oraz opracowywanie projektów uchwał na handel tymi napojami,

– kontrola i analiza sytuacji w sferze przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

Wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.