Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica Socjoterapeutyczna jest jedną z komórek organizacyjnych Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej. Nasza placówka  powstała w 2007r. w miejsce działającej od 2002r. świetlicy środowiskowej.

Świetlica Socjoterapeutyczna prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą (organizacja czasu wolnego i wypoczynku, wyrównanie zaległości szkolnych, pomoc w odrabianiu prac domowych), edukacyjno – profilaktyczną, socjoterapeutyczną. Głównym celem świetlicy jest pomoc dziecku w odnalezieniu się w jego trudnej sytuacji, analiza przezywanych emocji i ich związek z zachowaniem, dostarczenie pozytywnych doświadczeń korekcyjnych w obszarze relacji dziecka z dorosłym, postrzeganie świata i siebie, odreagowanie emocji, nauka budowania więzi społecznych, rozwiązywania konfliktów.

W Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzone są zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne, kulinarne, plastyczne, rekreacyjne, ogólnorozwojowe, sportowe, zabawy ruchowe, pomoc w nauce.

Osoby zainteresowane zapisem dzieci do świetlicy, proszone są o kontakt pod numerem (56) 687 – 15 – 35 bądź osobiście w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i basen