Archiwum kategorii: Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Według Ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(…) (Dz. U. z dnia 13 lipca 2010r.)

Art. 9b.1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodziniej.

2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust.3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności przez:

Czytaj dalej Zespół interdyscyplinarny