Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej

    Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Wąbrzeźno. Przedmiotem  działania Centrum jest realizacja zadań własnych miasta Wąbrzeźno w zakresie  zadań wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności alkoholizmowi,   narkomanii, przemocy  w rodzinie, jak również w zakresie integracji społecznej,  rozwoju dyspozycji indywidualnych   i społecznych.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, siedzi, stoi i w budynku