Wąbrzeskie Centrum informuje !

Wąbrzeskie Centrum realizuje zadania własne Miasta Wąbrzeźno między innymi przeciwdziałanie narkomanii.

W związku z tym informujemy, iż dnia 21 sierpnia 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dzięki której dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami!

Dopalacze mogą wywołać:

 • stany lękowe,
 • utratę przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • zatrzymanie oddechu,
 • wyczerpanie,
 • zaburzenie rytmu serca,
 • nudności,
 • niepokój,
 • napady paniki,
 • niekontrolowane wybuchy agresji,
 • uzależnienie (nawet po 1-2 użyciach!)
 • w niektórych przypadkach – nawet śmierć !!

Od momentu wejścia w życie ustawy za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy będzie groziła kara nawet do 3 lat więzienia, a za handel nawet do 12 lat.

Nowa ustawa przewiduje zmianę definicji dopalaczy – substancja psychoaktywna zostanie „oderwana” od środka zastępczego. Substancja psychoaktywna ma wzór chemiczny, co pozwala przewidzieć jej działanie i to właśnie ona trafi do wykazu nowych substancji, których posiadanie będzie karane na równi z posiadaniem narkotyków. Ustawa przyspieszy proces wpisywania nowych substancji na listę związków zakazanych.

W ustawie znajduje się również zapis nakładający obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Do końca marca każdego roku Główny Inspektor Sanitarny będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej Polski, a placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie dopalaczy będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów i zatruć spowodowanych przez dopalacze. Według danych uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia liczba zatruć dopalaczami wynosi ok. 300 miesięcznie.

Dzięki ustawie walka z dopalaczami będzie skuteczniejsza. Trzeba pamiętać, że dopalacze są o wiele groźniejsze niż narkotyki, ponieważ nie znamy skutków ich działania na młode organizmy.

Nowe przepisy mają zapewnić takie samo wsparcie osobom uzależnionym od dopalaczy, jak osobom uzależnionym od narkotyków – będą mogły liczyć na leczenie, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne.

Wychodząc naprzeciw problemom uzależnień Wąbrzeskie Centrum włączyło się w ogólnopolską Kampanię „Dopalacze – powiedz STOP”. W ramach niej organizowane będą zajęcia edukacyjne o tematyce profilaktycznej w placówkach szkolnych jak i w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum. Już dziś zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do współpracy.

W siedzibie Wąbrzeskiego Centrum można również skorzystać z bezpłatnych porad terapeuty ds. uzależnień oraz specjalisty terapii uzależnień.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (56) 687-15-35 lub osobiście w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum ul. 1-go Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno.

dopalacze zdj