FRED GOES NET

    W dniu 18.03.2015 z inicjatywy Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej oraz Grudziądzkiego Stowarzyszenia Pomoc Uzależnionym odbyła się konferencja dotycząca Programu „Fred goes net”, która miała na celu zaprezentowanie i zaproszenie do udziału w niniejszym programie lokalnych instytucji. W spotkaniu licznie wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gimnazjum nr 1, Straży Miejskiej, Kuratorzy, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa, Pracownik Urzędu Miasta do spraw oświaty, oraz pracownicy Wąbrzeskiego Centrum.
Istotę programu uczestnikom spotkania przybliżył Pan Andrzej Burzyński certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
Program „Fred goes net” to projekt wczesnej interwencji wobec notowanych po raz pierwszy osób zażywających narkotyki, który jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestnicy programu to osoby po raz pierwszy zatrzymane przez policję w związku z przestępstwem narkotykowym tj. posiadaniem narkotyków. Są to osoby w wieku 13 – 21 lat eksperymentujące lub zażywające narkotyki w sposób szkodliwy (jeszcze nieuzależnione). Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych. Jest to cykl 3 spotkań, dających w sumie 8 godzin zajęć. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat zażywania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z zużywaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA SSA40124                          SSA40127                         SSA40130