Spotkanie z wyjątkowym gościem.

           Spotkanie z emerytowanym policjantem Panem Ryszardem Harczenko w Świetlicy Socjoterapeutycznej

har1                      har3_n                      har_n