Kujawsko – Pomorska „NIEBIESKA LINIA „

          Przypominamy iż przez cały rok  działa telefon pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko – Pomorska „NIEBIESKA LINIA „,   na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030 każdego dnia, w godzinach od 17.00 do 21.00.

                 Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy.