„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
23 02.2015 – 28.02.2015

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz 15 organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku po poradę można się zgłaszać od 23 do 28 lutego. Głównym celem tej inicjatywy jest wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Przestępstwem jest również przemoc w rodzinie, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych instrumentów:
Przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.
Przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.
Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.
Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.
W Wąbrzeźnie porady i pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą w Prokuraturze Rejonowej (ul. Wolności 21):
23 lutego – prokurator Janusz Biewald (w godz. 7.30 – 15.30),
24 lutego – prokurator Janusz Biewald (w godz. 8.00 – 17.00),
25 lutego – prokurator Michał Goldyszewicz (w godz. 7.30 – 15.30),
26 lutego – prokurator Wanda Trzepałkowska-Granda (w godz. 7.30 – 15.30),
27 lutego – prokurator Michał Goldyszewicz (w godz. 7.30 – 15.30).
W dniach od 23 do 27 lutego porady będzie można również uzyskać w Kancelarii Komornika Sądowego (ul. Matejki 33/35) w godz. 7.00 – 15.00.
Dodatkowo przypominamy iż również w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej jest punkt konsultacyjny dla osób doświadczających prze