Plakat profilaktyczny

„Nie jeźdź na podwójnym gazie- szkoda życia”

 

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie plakatu profilaktycznego pt.” Nie jeźdź na podwójnym gazie- szkoda życia”

 Konkurs jest jednym z działań akcji profilaktycznej ” Nie jeźdź na podwójnym gazie- szkoda życia”, która ma na celu informowanie kierowców o groźnych skutkach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu

 

Cele konkursu

Promowanie zachowań asertywnych wśród dzieci młodzieży,

  1. Informowanie o negatywnych skutkach używania alkoholu,
  2. Promowanie bezpieczeństwa na drodze,
  3. Działania profilaktyczne dotyczące problemu alkoholowego.

 

WARUNKI KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest uczniów Szkół Podstawowych klas 4-6 i Gimnazjum

2. Uczestnicy konkursu podzieleni ą na dwie kategorie Szkoła Podstawowa klasy 4-6 i Gimnazjum

3. Format pracy min. A3

4. Technika wykonania prac – dowolna.

5. Prace powinny być dokładnie podpisane według niniejszego wzoru :

– imię i nazwisko

– klasa

– tytuł pracy

– adres placówki

6.  Prace należy składać w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 30.04.2011.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 15.05.2011 podczas uroczystego wernisażu w placówce organizatora. O dokładnej dacie poinformujemy poszczególne placówki pisemnie.

8. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane do promowania wyżej wymienionej akcji profilaktycznej

9. Dla laureatów organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.