Zespół Interdyscyplinarny w Wąbrzeźnie

Zespół Interdyscyplinarny w Wąbrzeźnie

Burmistrz Miasta Wąbrzeźna powołał skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład ZI:

 1. sierż. sztab. Michał Wzorek – Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ;
 2. asp. sztab. Michał Bielicki – Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie;
 3. sierż. sztab. Andrzej Wolk – Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie;
 4. asp. Komorowski Marek – członek  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5. Janusz Biewald – Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie;
 6. Aniela Dziura; starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie;
 7. Izabela Dembek – starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie;
 8. Andrzej Zwierzchowski – starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie;
 9. Anna Wróblewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;
 10. Lidia Szczepaniak – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;
 11. Katarzyna Osińska – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ;
 12. Natalia Rudnicka – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;
 13. Natalia Mackiewicz – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;
 14. Magdalena Derkowska – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;
 15. Izabela Pytkowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;
 16. Kamila Zdunek – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;
 17. Anna Zaniewska – pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie;
 18. Iwona Baran  – pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie;
 19. Aleksandra Gajewska – pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie;
 20. Jolanta Kaczmarczyk – pedagog Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie;
 21. Sandra Różyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie;
 22. Grzegorz Banaś – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie;
 23. Zbigniew Izdebski – pedagog Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie;
 24. Dorota Gumuła – dyrektor Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej w Wąbrzeźnie;
 25. Paulina Hęćka – pracownik Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej w Wąbrzeźnie;
 26. Sylwia Gerka – pracownik Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej;
 27. Dorota Fiałkowska – pracownik Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej,
 28. Ilona Wiśniewska – pracownik Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej w Wąbrzeźnie;
 29. Małgorzata Kaczor – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;
 30. Joanna Krauze – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 31. sierż. Natalia Zwierzchowski – Komenda Powiatowa w Wąbrzeźnie;
 32. Grzegorz Hajdukiewicz – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;
 33. Ewa Szczepańska – NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.;

Zespół interdyscyplinarny ma swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 32.

Osoby chcące zgłosić problem do ZI, prosimy o kontakt w wymienionych placówkach wchodzących w skład zespołu lub bezpośrednio w siedzibie MOPS.

Ilość posiedzeń Zespołu:

2020 r. – 4