Zajęcia otwarte dla rodziców

                       Dnia 23 marca w Świetlicy dla dzieci odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców w  gr. Niedźwiadki, pod hasłem „ List od Pani Wiosny”, maluchy wspólnie z rodzicami rozwiązywały zadania przygotowane przez Panią Wiosnę, śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, wykonywały prace plastyczne oraz integrowały się z rodzicami poprzez przedszkolne zabawy ruchowe. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze wspólnej zabawy.

zzzz2_n zzz4n zzz5_n zzz6_n zzz8_n zzzz9_n zzz10_n                          zz11_n                         zzz_n