Zachowaj trzeźwy umysł

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska akcja, podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej.

– Do tej akcji przystąpiliśmy z początkiem roku 2015.  W ramach kampanii dwóch pracowników naszego Centrum wzięło udział w szkoleniu pt. ”Warsztaty – Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów”. W trakcie kampanii, przez kilka miesięcy realizowaliśmy profilaktykę na terenie Wąbrzeźna. Przeprowadziliśmy szereg zajęć profilaktycznych, badania ankietowe w szkołach podstawowych oraz gimnazjum pt. „Młodzi i substancje psychoaktywne”, mające na celu zweryfikowanie przekonań i wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych. Uczestniczyliśmy również w przygotowaniach półkolonii profilaktycznych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Serce dla serca”, podczas których została wykorzystana wiedza oraz materiały kampanijne. Ponadto w ramach kampanii odbyło się sześć konkursów indywidualnych, w których uczniowie zmagali się z tematyką uzależnień. Do biura Kampanii wpłynęło tysiące prac. Wśród laureatów konkursu ulotkowego pt.: „Zdrowe zagranie” znalazła się przedstawicielka naszego samorządu – Agata Herbowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w tym tygodniu w siedzibie WCPTiIS.

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ KAMPANII 2015 UMOŻLIWIA:

PRZECIWDZIAŁANIE niepożądanym zachowaniom ryzykownym, jak sięganie po alkohol, papierosy czy inne środki psychoaktywne,

WZMACNIANIE procesu edukacyjnego i wychowawczego w szkołach, › WSPIERANIE rozwoju osobowości uczniów,

ROZWIJANIE umiejętności nawiązywania współpracy z rówieśnikami,

MOTYWOWANIE młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego i pozytywnego kierowania swoim życiem.

 

CELE – CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Chcemy UZMYSŁOWIĆ młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skró- ty – donikąd.

Chcemy WYTŁUMACZYĆ uczniom, że podstawą mądrego życia są aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie.

Pragniemy UŚWIADOMIĆ dzieciom i młodzieży, że człowiek nie jest samotną wyspą (żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są potrzebni nam).

Chcemy NAUCZYĆ dzieci i młodzież anga- żowania się w zadania wymagające współ- pracy i współdziałania. Granie w jednej drużynie pozwala często na osiągnięcie lepszych rezultatów i daje dużo satysfakcji.

Chcemy ZACHĘCIĆ do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu oraz innych.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA