„Unplugged”

W dniach 21-22.10.2016 r. w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej przy współpracy z Stowarzyszeniem Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”odbyło się szkolenie „Unplugged” – Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przy Uczniów. Został on opracowany w ramach międzynarodowego Programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie. Celem programu jest ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego. W szkoleniu brało udział 16 osób – przedstawicieli szkół i Wąbrzeskiego Centrum. Trenerem programu była Pani Magdalena Frost, mgr psychologii, doradca zawodowy. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

14711062_1159083677516249_1320385649533791591_o 14712966_1159083350849615_4016114725555720727_o 14715015_1159083604182923_8392598341594475497_o 14753745_1159083920849558_5067467803021234944_o 14853062_1159083190849631_5065279613557996244_o