Teatr „Kurtyna”

W dniach 16.09.2019 r. – 17.09.2019 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało przedstawienie profilaktyczne dla szkół podstawowych z terenu Miasta Wąbrzeźno. Przedstawienia były realizowane przez Teatr „Kurtyna” z Krakowa, który od wielu lat prezentuje zagrożenia na jakie narażone są współczesne dzieci. Przedstawia drugi rozsądnego i lepszego życia, pozytywne wzorce postępowania oraz wymagania stawiane młodym ludziom przez dzisiejszy świat. W opinii pedagogów i psychologów, prezentowane przez „Kurtynę” widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień są bardzo atrakcyjne i zawierają wartościowe przesłania. Praca teatru została doceniona w całej Polsce, znajdując uznanie w wielu instytucji, placówek edukacyjnych oraz Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Adresatami pierwszego przedstawienia pt. „Miś niegrzeczniś” były oddziały przedszkolne i dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej. Poprzez bajkę profilaktyczną dzieci zapoznały się z zasadami profilaktyki uzależnień, niebezpieczeństwem użycia łatwo dostępnych używek i lekarstw, szkodliwym wpływem alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka. Zobaczyły jak należy zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, co to jest empatia i szacunek dla słabszych. Aktorzy zachęcali do czytania książek. Drugie przedstawienie pt. „Super żart” było adresowane do klas IV-VI. Jego celem było: kształtowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań, aktywna postawa wobec trudnych, życiowych problemów, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, umiejętność krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływu rówieśników i mediów na zachowanie, przywiązanie do wartości. Natomiast ostanie przedstawienie pt. „Wygrać siebie”  było adresowane do klas VII – VIII. Poprzez przedstawienie uczniowie poznali zagadnienia, m.in. kształtowanie postaw społecznych przy wpływie Internetu, wrażliwość na krzywdę kolegów, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, redukowanie lęku, środki uzależniające, depresja i wynikające z niej myśli samobójcze, samookaleczenia, poszerzenie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych.spek spekt spekta spektakl