Szkolenie „Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy”

29.10.2019 r.  w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum odbyło się szkolenie pt.: „Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w tym przedstawicieli: KPP, MOPS, PCPR, kuratorzy sądowi, pedagog ZSO w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu, oraz przedstawicieli Wąbrzeskiego Centrum. Szkolenie miało charakter warsztatów. Szkolenie prowadziła Pani Klaudyna Gajewska z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie siedzą, salon, tabela i w budynku