Sprawdź jaki wpływ na Twoje życie ma picie partnera

                Wypełnij poniższy test.  Postaw krzyżyk przy każdym pytaniu, które prawdziwie opisuje przekonania, doświadczenia i zachowania.

Czy poddajesz się rytmowi picia alkoholu przez partnera: zmieniasz godziny posiłków, chodzenia spać, podporządkowujesz się nakazowi zachowania ciszy przez pozostałych domowników i „schodzenia z drogi” partnerowi alkoholikowi?

Czy przyjmujesz część obowiązków uzależnionego od alkoholu partnera (np. opieka nad dziećmi, zakupy, dokonywanie opłat z tytułu bieżących rachunków) na siebie lub przekazujesz innym bo nie możesz polegać na partnerze uzależnionym od alkoholu?

Czy przekładasz lub rezygnujesz z planów rodzinnych – odwiedzin, wspólnych wakacji itp. bo nie możesz polegać na partnerze – alkoholiku u wstydzisz się jego ewentualnych wybryków?

Czy zdarza ci się kontrolować partnera alkoholika poprzez zaglądanie do jego notatek, szperanie po kieszeniach, podsłuchiwanie rozmów, częste telefonowanie do niego, czytanie sms-ów, przyprowadzanie go z imprez, z barów, z pracy do domu?

Czy starasz się pomagać i opiekować uzależnionym od alkoholu partnerem, nie dopuszczać do tego, aby ponosił konsekwencje swojego picia i swoich zachowań, wyręczać go w załatwianiu codziennych spraw związanych z bieżącym życiem rodziny?

Czy wycofujesz się z dochodzenia swoich racji dla świętego spokoju, aby uniknąć kłótni?

Czy często martwisz się tym co inni myślą o tobie i przekładasz opinie innych nad swoje własne?

Czy czujesz się upokorzona kiedy twój partner lub dziecko popełnia błąd, źle się zachowuje?

Czy masz problem z powiedzeniem NIE kiedy twój partner lub inni proszą cie o pomoc?

Czy tolerujesz niewłaściwe zachowania partnera alkoholika, i jednocześnie masz poczucie winy i małej wartości przy czym zaniedbujesz samą siebie bądź dzieci?

Czy tolerujesz stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej, obelgi wulgaryzmy, obwinianie cię ze strony uzależnionego od alkoholu partnera?

Czy zdarza ci się pić wspólnie z partnerem, aby zatrzymać go w domu?

Czy rezygnujesz z pomocy, szacunku i miłości innych, własnej kariery, zainteresowań aby nie drażnić partnera?

Jeśli na kilka spośród wymienionych w teście pytań odpowiedziałaś twierdząco – jest to sygnał że problem choroby alkoholowej twojego partnera ma duży wpływ na twoje życie.