Serce dla serca

Taką nazwę nosi nowe stowarzyszenie założone w dniu 27 października 2014 roku, działające przy Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej, w którego skład wchodzi 21 członków.

     Celem stowarzyszenia są działania na rzecz rodzin i osób potrzebujących a w szczególności rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych skutkami: uzależnień, przemocy domowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym., a w szczególności :
1) podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc                             rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
2) podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom i      rodzinom, dotkniętych skutkami: uzależnień, przemocy domowej lub innych dysfunkcji;
3) wspieranie i inicjowanie działalności artystycznej, twórczej, kulturalnej, sportowej;
4) szerzenie integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi;
5) prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej;
6) promocja i organizacja wolontariatu;
7) reprezentowanie interesów rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej wobec władz                    publicznych;
8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, terapii uzależnień i przemocy domowej;
9) podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;
10) podejmowanie zadań z zakresu integracji pokoleniowej;
11) wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie zgodnym z celami działań                           stowarzyszenia;
12) ubieganie się o środki zewnętrzne (ue i inne) poprzez składanie wniosków o dotacje na         zadania zgodne z celami stowarzyszenia.

     W związku z tym stowarzyszenie „Serce dla serca” zachęca wszystkie zainteresowane osoby oraz inne stowarzyszenia do współpracy.

     Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail stowarzyszenia:
stow-serce-dla-serca@wp.pl bądź osobiście : Wąbrzeźno ul. 1Maja 46.