Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny jest jedną z komórek organizacyjnych Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny – prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz osób:

– doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,

– uzależnionych,

– współuzależnionych,

-innych będących w kryzysie.

Informacja i kontakt pod numerem telefonu Wąbrzeskim Centrum – (56) 687-15-35.