„Przeciw pijanym kierowcom” 2015

 

           W odpowiedzi na narastający problem nietrzeźwości na drogach Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaapelowała, by przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach było ważnym elementem działań profilaktycznych w gminach. Coraz więcej samorządów dołącza do koalicji „Przeciw pijanym kierowcom”! Także Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej dołączyło do koalicji i przystąpiło do kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” 2015.
Zakupiliśmy ulotki, dla kierowców i pasażerów, świadków jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy oraz gimnazjalistów, które zostaną rozprowadzone na terenie naszego miasta.
Kampania ma za zadanie przestrzec młodych ludzi, by nigdy nie wsiadali za kierownicę po alkoholu oraz nie podróżowali z pijanym kierowcą. Przestrzec świadków i pasażerów przed jazdą z pijanymi kierowcami, ukazać w jaki sposób uniemożliwić pijanemu kierowcy prowadzenie pojazdu i jak rozmawiać z bliską osobą, która zamierza wsiąść za kierownicę po alkoholu. Pouczyć kierowców o karach grożących za jazdę po pijanemu oraz poinformować uczniów szkół nauki jazdy i nie tylko, jak przeliczać ilości spożytego alkoholu na czas potrzebny na wytrzeźwienie.

przeciw