Dyżury mediatora rodzinnego

W siedzibie Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad  przedstawiciela Grudziądzkiej Fundacji „Nadzieja dla rodzin” p. Andrzeja Burzyńskiego – terapeuty uzależnień, mediatora pojednawczego rodzin. Od kilku lat prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, kompetencji społecznych i programy profilaktyczne. Mediacje i warsztaty dla małżeństw, trening umiejętności wychowawczych rodziców oraz spotkania dla rodzin – to oferta pomocy i wsparcia. Specjalista może pomóc dzieciom, ich opiekunom i małżeństwom na terenie Wąbrzeźna. Formy pomocy są różne: od grup wsparcia, porad indywidualnych po warsztaty. Zapisy i szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod nr telefonu 56 687 15 35.