Dla osób uzależnionych

I. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

1) Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Szosa Bydgoska 1
87–100 Toruń
tel. 056 622 68 31, 056 622 89 08
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00.

2)Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień
Pododdział Młodzieżowy Terapii Uzależnień
ul. Tramwajowa 2/4
87–100 Toruń
tel. 056 623 62 14
fax. 056 623 60 50
Program ośrodka adresowany jest do osób uzależnionych od narkotyków i krzyżowo uzależnionych od narkotyków, alkoholu i leków.
Ośrodek realizuje program dla osób w dwóch grupach wiekowych: od 22 do 40 lat i od 19 do 22 lat. Do ośrodka przyjmowani są pacjenci z Torunia, województwa kujawsko-pomorskiego, a także z innych województw.

3)Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1
87–100 Toruń
tel. 056 654 93 28

4) Oddział Odwykowy Całodobowy
ul. Włocławska 233 – Czerniewice
87–100 Toruń
tel. 056 622 93 21 zapisy, 056 622 92 33
Do podstawowych zadań oddziału należy prowadzenie diagnostyki i psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu.

5) Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
ul. Włocławska 233
87–100 Toruń
tel. 056 637 78 13 lub 056 622 90 61
Ośrodek ma charakter koedukacyjny i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży nadużywającej lub uzależnionej od różnych substancji psychoaktywnych ( alkohol, marihuana, amfetamina, substancje wziewne, itp.) w wieku od 14 do 20 lat.

II. Inne instytucje świadczące pomoc uzależnionym i współuzależnionym

1) Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień – „Zdrowa Rodzina”
ul. Kościuszki 23
87–100 Toruń
tel. 056 623 23 62
– Świetlica Socjoterapeutyczna,
– Grupy: AA, DDA,
– Ośrodek zajmuje się pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, głównie z problemami uzależnienia w rodzinie.
– konsultacje dla pedagogów,
– warsztaty dla nauczycieli z zakresu profilaktyki

2) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
– Oddział w Toruniu
ul. Szeroka 21/3
87–100 Toruń
tel. 056 655 52 70
Czynne: poniedziałek-czwartek 10:00–18:00
piątek 10.00-14.00
grupa wsparcia dla rodzin dzieci uzależnionych poniedziałek 17.00 – 19.00
pomoc dla młodzieży uzależnionej

3) Oddział Kujawsko-Pomorski Towarzystwa „Powrót z U”
ul. Strumykowa 4
87–100 Toruń
tel/fax. 056 622 62 14
Działalność towarzystwa:
– integruje i zrzesza rodziny i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych, w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów, udziela pomocy i porad
– pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych dzieci uzależnionych,
– zapobiega i przeciwdziała narkomanii oraz szerzeniu się AIDS,
Formy pomocy:
– Poradnia profilaktyczno-społeczna – terapia ambulatoryjna indywidualna i rodzinna
– Grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych

4. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin

1) Grupa „AA” (Anonimowych Alkoholików)
„Powrót z U”
ul. Strumykowa 4
87–100 Toruń
tel. 056 622 62 14

2) Grupa „AA” – „Odwaga”
Izba Wytrzeźwień
ul. Kasztanowa 16
87–100 Toruń
tel. 056 645 89 96
Poniedziałki, piątki – 17.00.
porady prawne: codziennie 13.00–17.00
możliwość zrobienia obdukcji

3) Klub Abstynenta „Flisak”
ul. Wielkie Garbary 2
87–100 Toruń
tel. 0 605 638 203
–Grupa AA
–Grupa Al–Anon
–Grupa wsparcia dla matek
–Grupa AL–ATEEN
–Punkt konsultacji dla rodzin z problemem alkoholowym,

4) „Zdrowa Rodzina”
ul. Kościuszki 23
87–100 Toruń
tel. 056 623 23 62
–Świetlica Socjoterapeutyczna „Pączek”
–Grupa terapeutyczna DDA
–Grupa AA „Wolność”

5) Wojewódzki Ośrodek Leczenia Odwykowego
ul. Włocławska 233
87–100 Toruń– Czerniewice
tel. 056 622 93 21
–Grupa „Przebudzenie”
–Grupy AL–ANON
–Grupa „Oaza”

6) Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
ul. Włocławska 233
87–100 Toruń– Czerniewice
tel. 056 62 362 14, 056 62 360 50

7) Klub Abstynenta (przy Klubie Jantar)
ul. Dziewulskiego 12
87–100 Toruń
tel. 056 659 91 49
–Grupa AL–ANON
–Punkt Konsultacyjny dla Zdrowiejących Alkoholików

8) Grupy „AA” w Intergrupie „Kopernik”
–Grupa „Waga”
ul. Wyszyńskiego 7/9 („Caritas”)

–Grupa „Nowa”
ul. Rybaki 59 (Parafia Św. Michała)

–Grupa „Jedność”
ul. Bydgoska 1 (Poradnia Odwykowa)

–Grupa „Ryszard”
ul. Bydgoska 1 (Poradnia Odwykowa)

–Grupa „Ala”
ul. Piekary 53 (Areszt Śledczy)

–Grupa „Szansa”
ul. Tuwima 9 (Osiedlowy Dom Kultury)

–Grupa „Uzdrowienie”
ul. Tężniowa, Ciechocinek (Poradnia Odwykowa)

–Grupa „Ola”
ul. Sikorskiego 8, Aleksandrów Kujawski

–Grupa „Krokus”
ul. Wyspiańskiego 11 (przy Żłobku), Brodnica

–Grupa „Barka”
ul. Wyspiańskiego 11, Brodnica

–Grupa „Dromader”
ul. Sz. Bydgoska 1 („Caritas”)