Bezpłatne dyżury psychologa

W ramach współpracy z grudziądzkim stowarzyszeniem „Nadzieja” w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej przy ul. 1Maja 46 odbędą się bezpłatne dyżury psychologa !!!

Terminy najbliższych dyżurów:
16.10.2014 – od 14:00 do 16:00
30.10.2014 – od 14:00 do 16:00
13.11.2014 – od 14:00 do 16:00
27.11.2014 – od 14:00 do 16:00
11.12.2014 – od 14:00 do 15:00

Więcej informacji w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum oraz pod nr tel. (56) 687-15-35