statuetka

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej od ponad 10 lat angażuje się w różne kampanie profilaktyczne Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Nasza firma w podziękowaniu za wieloletnie działania na rzecz dobra mieszkańców Gminy Miasta Wąbrzeźno otrzymała prestiżową, personalizowaną statuetkę.

W 2020 roku Wąbrzeskie Centrum włączyło się w 4 kampanie: „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc!” oraz „Dopalacze – powiedz stop!”.

W ramach tych kampanii został zrealizowany konkurs profilaktycznych pt. „Życie jest lepsze niż picie” dla szkół z terenu miasta Wąbrzeźna. Materiały w/w kampanii są wykorzystywane oraz rozpowszechniane przez Wąbrzeskie Centrum, w szkołach nauki jazdy, Punktach Konsultacyjnych oraz jednostkach, z którymi współpracuje Wąbrzeskie Centrum.

Warto podkreślić, że znaleźliśmy się w gronie samorządów zasłużonych dla profilaktyki  i zostały docenione Nasze działania. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i zachęca nas to do dalszej owocnej pracy na rzecz profilaktyki w Naszym mieście.