10 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

WĄBRZESKIE CENTRUM PROFILAKTYKI TERAPII i INTEGRACJI SPOŁECZNE PRZYPOMINA, ŻE 10 PAŹDZIERNIKA OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Światowa Organizacja Zdrowia w swojej klasycznej definicji określiła zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia. W tym aspekcie zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swego potencjału, może sobie radzić ze stresem, pracować efektywnie oraz jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. W związku z powyższym zdrowie psychiczne jest istotnym elementem zainteresowań zdrowia publicznego.

Potencjalne i realne zagrożenia dla zdrowia psychicznego Polaków:

  • bezrobocie,
  • nieuleczalne choroby,
  • emigracja zarobkowa,
  • warunki pracy i życia w połączeniu z biedą,
  • zaburzenia więzi rodzinnych,
  • deficyt wsparcia społecznego,
  • starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny,
  • przestępczość.

 

Instytucje, które udzielają pomocy w tym zakresie to min:

 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  w Wąbrzeźnie

Wolności 35

Tel. (56) 688-21-75

  Miejska Komisja Rozwiązywania

      Problemów alkoholowych

    Wąbrzeźno

    Tel. (056) 688-45-05

             NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „KEMED”

              Poradnia Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

  Matejki 20c , Wąbrzeźno

         Tel. (056) 687-00-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno

Tel. 56 688 24 51

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

1Maja 46

Tel. (56) 687-15-35